De overhandiging van het boek aan wethouder Sikkes-van den Berg.
De overhandiging van het boek aan wethouder Sikkes-van den Berg. Foto: Trudy Kroese

Boek schetst geschiedenis van het Diemerbos

Buurt & wijk

DIEMEN - ‘De geschiedenis van een bos: het Diemerbos’ is de titel van het boek dat Stichting van het Diemerbos onlangs heeft gepresenteerd. Het boek werd tijdens het tienjarig bestaan van de Vrienden van het Diemerbos gepresenteerd.

Het Diemerbos speelt een steeds grotere rol in de gemeenschap van Diemen. Steeds meer inwoners van Diemen en plaatsen in de regio weten de weg naar het Diemerbos te vinden.

Het Diemerbos kent een lange geschiedenis. Tijdens het graven van nieuwe sloten tijdens de aanleg van het Diemerbos zijn in 1997 in de Overdiemerpolder en de Gemeenschapspolder de stammen van meer dan zeventig zeer oude eiken gevonden. Medewerkers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek startten toen een jaarringonderzoek en stelden vast dat de bomen gegroeid zijn tussen 1200 voor Christus en 300 na Christus. De eiken maakten in het verleden deel uit van een moerasbos dat zich uitstrekte over een gebied tussen Diemen, Weesp, Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude. 

Storm

Wat nu de Gemeenschapspolder is, bestond in de middeleeuwen uit een zevental kleine poldertjes. De poldertjes werden opgeheven na een reusachtige noordwesterstorm die op 8 december 1703 Groot-Brittannië, Noord-Duitsland en de Nederlanden trof. De verzamelde waterschappen besloten na die storm tot het samenvoegen van al die poldertjes. 

Molens

In 1707 werd er in de gemeente Weesperkarspel een grote molen gebouwd: de Gemeenschapsmolen I. Die kreeg later de naam Gaaspermolen. Er werd vlak daarna een tweede molen gebouwd: de Gemeenschapsmolen II, die later de naam Stammermolen kreeg. De molens werden gebruikt om de grote polder te helpen bemalen.

Vuilstortplaats

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwamen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland na overleg met gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeente Amsterdam met het plan om een natuurgebied ten zuidoosten van Amsterdam, in Muiden of in Diemen op te offeren voor de aanleg van een vuilstortplaats. Een van de aangewezen plekken was de Gemeenschapspolder in Diemen. Nadat het dagblad Het Parool over dit plan had gepubliceerd, leidde dit tot veel protesten en kritiek. Na protesten van milieubewegingen en de burgemeesters van de plaatsen die het betrof, werd het plan van tafel geveegd. 

Aanleg

Niet lang daarna werden er plannen ontwikkeld om een deel van de polder in te richten als bos. In de Gemeenschapspolder ten zuiden van de Overdiemerpolder ging in 1993 de aanleg van het Diemerbos van start. Een gedeelte van het huidige Diemerbos kreeg toen de naam Telegraafbos. Het dagblad sponsorde toentertijd de nieuwe boomplant. De aanleg van Diemerbos maakte deel uit van de Herinrichting Amstelland. 

Aantrekkelijk

Het Diemerbos is tegenwoordig niet meer weg te denken. Steeds meer bezoekers hebben het Diemerbos de laatste jaren weten te vinden. Tijdens de coronapandemie ontdekten veel wandelaars het Diemerbos. Een aantal jaren werden er in het Diemerbos diverse festivals georganiseerd. De overwegend jonge bezoekers genoten, maar het Diemerbos leed eronder. De komst van horecazaak House of Bird betekende een nieuwe stimulans voor het Diemerbos. Het bos trekt daardoor nog meer bezoekers. House of Bird organiseert regelmatig kleinschalige evenementen. Het Diemerbos is ook aantrekkelijk voor kinderen, zeker nadat het Banjerbossie is aangepast. Scouting Diemen heeft in het Diemerbos de blokhut en elk jaar wordt in februari de DiemerCross in het Diemerbos georganiseerd.


Wat nu de Gemeenschapspolder is, bestond in de middeleeuwen uit een zevental kleine poldertjes. 
Steeds meer bezoekers hebben het Diemerbos de laatste jaren weten te vinden. - Foto: Trudy Kroese

Uit de krant