Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Raad van State vraagt inzake busbaan alleen nog vastlegging 30 km-zone

Algemeen

DIEMEN - De Raad van State heeft in haar tussenuitspraak van 25 januari 2023 over het bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid aangegeven dat de gemeente alleen nog een verkeersbesluit moet nemen. Het plan moet de openstelling van de busbaan en de aanleg van een rotonde regelen. 

De Raad van State gaf aan dat er op het punt van de maximumsnelheid van 30 km/u extra borging moet worden gegeven met een verkeersbesluit. Daar krijgt de gemeente nu acht weken de tijd voor. De gemeente heeft begrip voor de uitspraak en acht het goed mogelijk de gevraagde toevoeging te leveren. Het was namelijk al de bedoeling om de snelheidsbeperking voor de open te stellen busbaan in te stellen, net als voor alle andere hoofdwegen in Diemen Zuid.

Verder is de gemeente blij dat de elementen van het bestemmingsplan overeind zijn gebleven en dat de overige beroepsgronden ongegrond zijn verklaard. Bovendien geeft de Raad van State aan dat de gemeente een evenwichtige afweging van belangen heeft gemaakt en dat de voordelen van het besluit opwegen tegen de nadelige effecten. 

De gemeente beziet nog wat de gevolgen zijn voor de planning van de geplande werkzaamheden om de busbaan open te stellen en de omgeving ervan op te knappen.

Bestemmingsplan

Op 8 juli 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid vast. Dat was een juridische voorwaarde om verder te kunnen met het aanpassen van de verkeersstructuur in Diemen-Zuid. Tegen het bestemmingsplan is in augustus 2021 beroep aangetekend door actiegroep Verkeer(D) door Diemen Zuid. De Raad van State heeft daar nu een uitspraak over gedaan. De gemeente heeft een periode van acht weken de tijd gekregen om het verkeersbesluit te nemen.

Uit de krant