Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

VVD stelt vragen over mogelijke verschraling openbaar vervoer

Algemeen

DIEMEN - De fractie van de VVD heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verschraling van het openbaar vervoer.

Door financiële tekorten dreigt vanaf 2023 een forse bezuiniging op het Amsterdamse openbaar vervoer. De Vervoerregio Amsterdam en het GVB waarschuwden de afgelopen maanden dat er volgend jaar minder openbaar vervoer zal rijden in Amsterdam. Welke lijnen eventueel moeten worden geschrapt is nog niet duidelijk, maar voor de hand ligt dat er wordt ingegrepen op lijnen met weinig reizigers. Ook is de kans dat de frequentie van bepaalde lijnen afneemt. De vrees is dat het openbaar vervoer in Amsterdam (en de regio) met 20 tot 30 procent afneemt.

Een besluit over de mogelijke verschraling van het openbaar vervoer wordt later dit jaar verwacht.

De fractie van de VVD vraagt aan het college of het van mening is dat de berichten over het minder gaan rijden van het openbaar vervoer en het verdwijnen van sommige lijnen zorgelijk zijn en wil weten wat de positie van Diemen is in de discussie in de vervoersregio.

“De Diemense VVD ziet mogelijk grote impact voor onder andere het verminderen van sociale contacten, het minder of niet kunnen uitvoeren van een zorgtaak, het verminderen van toegang tot werk en het minder toegankelijk zijn van het kiezen van duurzaam vervoer voor de Diemense inwoners.”

De VVD vraagt ook wat dit betekent voor de ambitie van het college van B en W om van Station Diemen-Zuid een OV-hub te maken. “Holland Park is door het vorige college gebouwd als autoluwe wijk. Wat kan het college doen om ervoor te zorgen dat de mobiliteit van inwoners van Holland Park in het bijzonder, waarbij autobezit al is ontmoedigd, op voldoende niveau blijft?”, aldus de fractie van de VVD.

Uit de krant