Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Raad van State schorst plan voor openstelling busbaan in Diemen-Zuid

Algemeen

DIEMEN - “Het plan, zoals het nu is vormgegeven, biedt omwonenden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende zekerheid over een goed woon- en leefklimaat.” Dat is het voorlopige oordeel van de Raad van State. 

De Raad maakte vanmiddag bekend dat het bestemmingsplan voor de openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid voor ander verkeer, is geschorst. De gemeente zal eerst hard moeten maken dat de leefbaarheid bij woningen in de buurt van de busbaan voldoende wordt beschermd. Een al in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek is volgens de Raad onvoldoende. 

De gemeente stelt zelf dat het woonklimaat niet wordt aangetast als op de opengestelde busbaan niet harder wordt gereden dan 30 kilometer per uur. Daarnaast moet bij 19 woningen worden onderzocht of er maatregelen nodig zijn om het lawaai daar binnen de perken te houden. Volgens de Raad had dit onderzoek naar mogelijke geluidsisolatie al klaar moeten zijn toen het bestemmingsplan werd vastgesteld. Ook is in het bestemmingsplan niet vastgelegd dat de opengestelde busbaan moet zijn ingericht als een 30 kilometer weg. Dat zal alsnog moeten gebeuren.

De openstelling van de busbaan voor ander verkeer is bedoeld om bewoners van de wijk Holland Park een betere verbinding te geven met de rest van Diemen. Buurtbewoners verenigd in de Buurtgroep VerkeerD door DiemenZuid vochten het plan aan bij de Raad van State en vroegen tegelijkertijd schorsing van het plan. Daardoor kan er voorlopig niets aan de busbaan worden veranderd. In de loop van volgend jaar worden de bezwaren tegen dit plan uitgebreid bij de Raad behandeld. De gemeente kan intussen werken aan de geconstateerde gebreken om het plan dan alsnog te kunnen redden.

Uit de krant