Afbeelding
Foto: Jitske Schols

Munish Ramlal benoemd tot gemeentelijke ombudsman

Algemeen

DIEMEN - Met ingang van 1 september 2021 is de heer Munish Ramlal door de gemeenteraad van Diemen benoemd tot gemeentelijke ombudsman. Zijn benoeming loopt tot en met 31 augustus 2027. 

Hij volgt in die hoedanigheid de heer Arre Zuurmond op, die met ingang van 1 september 2021 zijn ontslag indiende. De heer Ramlal is ombudsman voor de Metropool Amsterdam waar ook Diemen bij is aangesloten.

 De heer Ramlal is gepromoveerd jurist, was adviseur van de Nationale ombudsman en vervolgens organisatieadviseur voor publieke organisaties. Daarna was hij hoofd Systeemtoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waar hij toezicht hield op de naleving van privacyrechten van burgers door bedrijven en overheden.

 De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en is aan niemand ondergeschikt. Hij heeft als taak om klachten over de overheid op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de gemeente. Wanneer inwoners van Diemen niet tevreden zijn met de dienstverlening van de gemeente, dan kunnen ze eerst daarover een klacht indienen bij de gemeente zelf. Ze kunnen bij de ombudsman terecht wanneer ze niet tevreden zijn met de wijze waarop de gemeente hun klacht heeft afgehandeld. Het kan gaan om heel uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld wanneer ook na een bezwaar een parkeerboete blijft gehandhaafd, wanneer een uitkering wordt stopgezet of wanneer de gemeente niet goed luistert. De ombudsman bekijkt het probleem en gaat zo nodig op zoek naar een oplossing. Meer informatie is te vinden via https://www.ombudsmanmetropool.nl/ 

Uit de krant