Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen.

Ouderenpartij Diemen houdt informatieavond over Aquathermie

Algemeen

DIEMEN - Nederland moet binnen 30 jaar van het aardgas af. Dat betekent dat woningen en bedrijven op een andere manier verwarmd moeten gaan worden. Een van de mogelijkheden is Aquathermie, oftewel verwarming door water. In Noord-Holland kan 96% van de woningen verwarmd worden door oppervlaktewater. Het water van de Diemense Weespertrekvaart kan ca. 2000 woningen in de nabijgelegen wijken verwarmen en koelen.

Om die reden organiseert de gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen op 8 september een informatieavond over Aquathermie in de grote zaal van De Omval in Diemen. Een deskundige van Waternet zal vertellen over de mogelijkheden. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

“Waternet werkt momenteel aan twee Aquathermie-projecten in Amsterdam: het De Mirandabad en het terrein van het voormalig Wilhelminagasthuis. Waternet is de uitvoeringsorganisatie van waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam”, aldus de Ouderenpartij Diemen.

“Waterschap Amstel Gooi en Vecht is de beheerder van het water in de Weespertrekvaart. Het waterschap heeft besloten om Aquathermie te ontwikkelen en te promoten als schoon en duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie of steenkool. Water is immers vrij beschikbaar, en dat geldt nog niet voor bijvoorbeeld waterstof of groen gas. Het is daarom goed om te onderzoeken of Aquathermie iets kan zijn voor de toekomstige energievoorziening in de wijken langs de Weespertrekvaart, bijvoorbeeld in de wijken Bomenrijk, Beukenhorst, Schelpenhoek, Anne Frankwijk, of de toekomstige Hof van Saan.”

Belangstellenden voor deze bijeenkomst kunnen zich opgeven via het contactformulier op www.ouderenpartijdiemen.nl. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Aanwezigen worden gevraagd Mentimeter op hun I-phone of I-pad te installeren.

Geïnteresseerden die vooraf al iets meer willen weten over Aquathermie kunnen zich inlezen op www.agv.nl/specials/energietransitie, waar ook een podcast te beluisteren is.

Uit de krant