Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Gemeenteraad stemt voor openstellen van busbaan in Diemen-Zuid

Algemeen

DIEMEN - De gemeenteraad heeft donderdagavond het bestemmingsplan voor de verkeersstructuur Diemen-Zuid vastgesteld. Dit betekent onder meer dat de busbaan in Diemen-Zuid wordt opengesteld voor autoverkeer.

De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA stemden voor het raadsvoorstel. De overige partijen stemden tegen het voorstel. Het betrof de VVD, Onafhankelijke Partij Diemen, Ouderenpartij Diemen, Ons Diemen en het CDA. 

Naast het openstellen van de busbaan voor autoverkeer wordt er een 30-kilometerzone op hoofdwegen in Diemen-Zuid ingevoerd en wordt er een rotonde op de kruising Boven Rijkersloot-Beukenhorst aangelegd. Het vaststellen van het bestemmingsplan is een juridische voorwaarde om verder te kunnen met het wijzigen van de hoofdverkeersstructuur in Diemen-Zuid.

De fracties van Ons Diemen, de Onafhankelijke Partij Diemen, Ouderenpartij Diemen en de VVD dienden een motie in waarin aan het college van B en W werd gevraagd om aan de buurtgroep VerkeerD door Diemen Zuid toestemming te geven een second opinion uit te laten voeren. De buurtgroep zou als zelfstandig opdrachtgever voor die second opinion moeten fungeren en een onderzoeksbureau mogen uitkiezen. De rekening voor de second opinion zou volgens de indieners van de motie worden betaald door de gemeente Diemen. De motie werd verworpen.

Er zijn onder bewoners van Diemen-Zuid voorstanders en tegenstanders van het openstellen van de busbaan.

Lees meer in het DiemerNieuws van donderdag 15 juli.

Uit de krant