Afbeelding
Foto: Pixabay

Zorgen over mogelijk plaatsen van windturbines in groengebied van Diemerscheg

Algemeen

DIEMEN - De kans lijkt groot dat de gemeente Amsterdam haar grondgebied van de Diemerscheg zal aanwijzen als een locatie waar windturbines kunnen worden geplaatst. Inwoners van Diemen maken zich hier zorgen over en wijzen dit idee af, zo blijkt uit reacties op sociale media.

De Diemerscheg is een gemeentegrens overschrijdend groengebied op het grondgebied van de gemeenten Amsterdam, Diemen, Gooise Meren en Weesp. In tegenstelling tot wat de naam dus doet vermoeden ligt dit gebied niet volledig op het grondgebied van Diemen. Wanneer Amsterdam spreekt over de Diemerscheg gaat het over het gedeelte dat binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam ligt. Overigens heeft Amsterdam enkele delen van de Diemerscheg wel laten vervallen als zoekgebied, zoals het Diemerpark en de Gaasperplas.

Het Parool meldde donderdag dat de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck de kades voor IJburg wil schrappen als zoeklocatie voor windturbines. “Daarmee lijkt de komst van turbines langs ringweg A10-Noord, de Noorder IJplas en de Diemerscheg onvermijdelijk”, aldus Het Parool.

Het Parool meldt tevens dat Amsterdam ook denkt aan het plaatsen van losse windmolens bij Science Park en rond Amsterdam Zuidoost bij Knooppunt Holendrecht en waterzuivering Weesperkarspel.

De gemeente Diemen is zelf ook bezig met onderzoek naar zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. De gemeente voert hiermee een opdracht van het Rijk uit. In het Klimaatakkoord, dat het kabinet heeft gesloten, staat de keuze voor wind- en zonne-energie op land.

Het gaat om zoekgebieden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9, in het Diemerbos en ook langs de spoorlijn. Ook langs de Gooiseweg wordt gekeken naar mogelijkheden voor zonne-energie. Het college van B en W denkt dat voor twee van de zoekgebieden een combinatie van het opwekken van zonne- en windenergie misschien mogelijk is. Dat zijn de gebieden tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp. Door de verborgen ligging tussen alle zware infrastructuur in lijken deze gebieden kansrijk. Het natuur- en landschapsadvies (NMH - VEI NH) geeft aan dat de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie in het Diemerbos wisselend worden beoordeeld. De natuurorganisaties zien geen mogelijkheden voor windenergie in het Diemerbos, behalve op enkele nader te bepalen plekken langs de snelweg, spoorlijn en het Amsterdam Rijnkanaal.

Het college van B en W heeft onlangs voorgesteld om de Diemer Vijfhoek en aangrenzende waterpartijen in het IJmeer te schrappen als zoekgebieden voor windmolens en zonne-energie.

De gemeenteraad van Weesp heeft besloten om in die gemeente geen zoeklocatie voor windmolens en zonnevelden aan te wijzen. Wethouder Sikkes-van den Berg gaf onlangs in het DiemerNieuws aan dat het eventueel mogelijk is dat Diemen geen zoeklocatie voor windmolens aanwijst. “Als we op basis van draagvlak, feiten en verifieerbare onderzoeken de afweging maken dat er geen locaties voor het opwekken van wind- of zonne-energie zijn te vinden in Diemen, dan is dat ook een uitkomst. Maar om nu al te zeggen dat het in Diemen niet kan, gaat ons te ver. Als iedere gemeente dat doet, gaat Nederland er niet in slagen om de doelstellingen te halen om de klimaatverandering te stoppen”, aldus Sikkes-van den Berg.

Uit de krant