Afbeelding
Foto: G.J. Schultz

Diemen roept Tweede Kamer op biomassacentrale alsnog tegen te houden

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W van Diemen doet in een brief aan de Tweede Kamer en de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat wederom een dringende oproep om de bouw van de geplande biomassacentrale in Diemen tegen te houden. 

Het college vraagt de volksvertegenwoordigers om de kritiek, zorgen en het gebrek aan draagvlak bij wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties, gemeenteraad en bewonersorganisaties serieus te nemen. De Diemense oproep komt op het moment dat bij meerdere partijen en ook in het kabinet sprake is van voortschrijdend inzicht en verschuivende standpunten ten aanzien van biomassa. Dat zou ook consequenties moeten hebben voor de geplande centrale in Diemen, aldus het college.

Het college is blij met deze nieuwe kritische opstelling en dringt er bij de volksvertegenwoordigers op aan dat het daar niet bij moet blijven wat Diemen betreft. Het college vreest namelijk dat eventueel nieuw beleid op basis van deze veranderende inzichten alleen gaat gelden voor nieuwe subsidies en dat de reeds geplande biomassacentrales niet meer zijn terug te draaien. Dit zou volgens het college niet uit te leggen zijn aan de bewoners van Diemen en de regio. Er moet daarom ook nadrukkelijk worden gekeken naar de mogelijkheden om geplande, maar nog niet gebouwde biomassacentrales zoals in Diemen te blokkeren, aldus de brief.

Het college realiseert zich dat het niet doorgaan van een biomassacentrale vraagt om alternatieven om te voorzien in de warmtevraag. Het Diemense college bepleit daarom een aanpassing van beleid: in plaats van investeren in biomassacentrales inzetten op een versnelde ontwikkeling van echt duurzame energie uit wind, zon en geothermie, mogelijk in combinatie met langer gebruik van gas. Het college vraagt de Tweede Kamer in ieder geval met klem om het kabinet te bewegen om in gesprek te gaan met energiebedrijf Vattenfall over de Diemense centrale.

Uit de krant