Peter Prins.
Peter Prins.

Ouderenpartij Diemen is tegen huurverhoging en steunt GL, PvdA en SP

Algemeen

DIEMEN - De Ouderenpartij Diemen steunt de oproep van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en SP om dit jaar geen huurverhoging toe te passen. "Hoewel dit een zaak is van regering en parlement heeft de Ouderenpartij Diemen ook het standpunt dat een huurverhoging in deze crisistijd ongepast is."

"Eind maart ontvingen veel huurders in Diemen een brief van de Belastingdienst waarin deze schreef dat de verhuurder informatie van de Belastingdienst had ontvangen over het inkomen van de huurder. Bij een inkomen tot € 43.574 mag de huur met 5,1% worden verhoogd. Bij een inkomen dat hoger is mag de huur met nog eens 1,5% worden verhoogd. Dan kan dus 6,6% worden", aldus de Ouderenpartij Diemen.

Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen: "Deze huurverhoging is onacceptabel. In coronacrisistijd zijn vele mensen onzeker geworden over hun werk en inkomen. Dit soort percentages doen me terugdenken aan de huuracties eind jaren negentig in Diemen, toen we massaal protesteerden tegen de jarenlange huurverhogingen van 5,5% en 6,5%. Veel sociale huurwoningen zijn daardoor in Diemen vrije sector huurwoningen geworden. Een deel van de woningen is toen ook verkocht. Ze konden niet meer toegewezen worden aan mensen met lage inkomens. Dit heeft geleid tot een groot tekort aan sociale huurwoningen en dat is nog steeds te merken. Er zijn sindsdien geen sociale huurwoningen meer bijgebouwd. Jongeren moeten 15 jaar wachten op een woning en ouderen kunnen niet verhuizen naar een passende en betaalbare huurwoning."

Prins was in die tijd vanuit zijn toenmalige partij GroenLinks een van de aanjagers van de acties tegen de hoge huren. Het gemeentebestuur steunde die acties en toenmalig staatssecretaris Remkes moest een massaal ondertekende petitie in ontvangst nemen in een volle De Omval.

De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen overweegt om de gemeenteraad volgende week donderdag in een motie een uitspraak te vragen over de ontoelaatbaarheid van de huurstijgingen.

Uit de krant